Facebook
Mediaelx
Undvik dessa 7 vanliga fel i fastighetstelefonsamtal Undvik dessa 7 vanliga fel i fastighetstelefonsamtal Undvik dessa 7 vanliga fel i fastighetstelefonsamtal

Undvik dessa 7 vanliga fel i fastighetstelefonsamtal
9 April 2024

Att dela Att dela

De är ett grundläggande verktyg för fastighetsmäklare. De möjliggör att du etablerar första kontakten med potentiella kunder, bygger förtroende och planerar möten. Vissa vanliga fel kan dock påverka effektiviteten av dessa samtal negativt.

I denna blogg kommer vi att guida dig genom 7 fel att undvika för att bli en mästare på fastighetstelefonsamtal.


#1 Följer inte ett manus eller samtalsschema

Att improvisera under ett samtal kan leda till förvirrande svar och brist på riktning. Ett välstrukturerat manus kommer att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår, täcka alla nyckelpunkter och förmedla information tydligt och koncist.

Tips:

 • Skapa ett anpassat manus för varje typ av samtal (prospektering, uppföljning osv.).
 • Inkludera öppna frågor för att uppmuntra samtalet och förstå kundens behov bättre.
 • Öva på ditt manus högt för att säkerställa att det flyter naturligt.


#2 Prata för mycket eller för fort

Att prata överdrivet eller i en snabb takt kan överväldiga den som ringer och försvåra förståelsen av meddelandet. Kom ihåg att effektiv kommunikation bygger på tydlighet och aktivt lyssnande.

Tips:

 • Tala med en naturlig ton och anpassa din takt för att behålla kundens uppmärksamhet.
 • Pausera för att låta kunden svara och ställa frågor.
 • Använd enkel språk och undvik fackspråk.


#3 Brist på empati

Att visa empati för kundens behov och oro är avgörande för att bygga förtroende och etablera en känslomässig koppling. Sätt dig i deras ställe och lyssna noggrant på deras oro.

Tips:

 • Observera kundens tonfall.
 • Parafrasera vad kunden säger för att säkerställa att du förstår deras behov.
 • Erbjud skräddarsydda lösningar som passar kundens situation.

Undvik dessa 7 vanliga fel i fastighetstelefonsamtal

#4 Ineffektiv tidsplanering

Telefonsamtal bör vara effektiva och direkta. Hantera nyckelpunkterna noggrant och undvik att förlänga samtalet i onödan. Kom ihåg att kundens tid är värdefull.

Tips:

 • Ha en tydlig agenda för samtalet och håll fast vid den.
 • Respektera kundens tid och var punktlig med dina samtal.
 • Prioritera de viktigaste ämnena och se till att du täcker dem alla.
 • Var artig men bestämd om samtalet avviker från huvudämnet.


#5 Att konstant be om tillstånd

Att ständigt be om tillstånd att fortsätta samtalet kan verka osäkert och påverka uppfattningen om ditt ledarskap. Lita på din kunskap och erfarenhet och leda samtalet med självförtroende.

Tips:

 • Använd en självsäker och professionell ton.
 • Ställ öppna frågor för att styra samtalet i önskad riktning.
 • Erbjud lösningar och rekommendationer med tilltro.


#6 Glömma att följa upp efter samtalet

Att inte följa upp ordentligt efter samtalet kan ge intrycket av bristande intresse och engagemang. Skicka ett e-postmeddelande eller SMS för att tacka kunden för deras tid och upprepa ditt intresse av att hjälpa dem att nå sina fastighetsmål.


#7 Förvänta dig att vinna varje gång

Att ha orealistiska förväntningar på framgång vid varje samtal kan leda till frustration och påverka din övergripande prestation negativt. Kom ihåg att telefonsamtal är ett verktyg för att bygga relationer och skapa möjligheter, inte för att stänga affärer på plats.


Börja använda dessa tips idag och bli en mer effektiv fastighetsmäklare

Att bemästra fastighetstelefonsamtal kräver övning och engagemang. Med bra telefonkommunikation kommer du att generera fler leads, ansluta till potentiella kunder och öka försäljningsmöjligheterna.

Vill du få fler tips om fastighetsmarknadsföring? Följ vår blogg eller, om du önskar, kan du begära en gratis konsultation med vårt team av experter för att utveckla en skräddarsydd marknadsföringsstrategi för din fastighetsverksamhet.

Bildgalleri

Att dela Att dela

WhatsApp
Begära tillgång DEMO Consult an expert